اگر انسانهایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستند، خود از معیارهای عصر خویش تبعیت کنند،
دیگر تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد ...

 

دریافت سایز اصلی

 

هزینه دانلود ... سه صلوات جهت شادی دل حضرت زهرا (سلام الله علیها)