لوح شهید حججی

تقصیر خودش بود


هنگامی که سپاه پاسداران، پیکر شهید حججی را تحویل گرفتند و وضع  سوزناک آن را مشاهده کردند، از کسانی که پیکر را تحویل داده بودند پرسیدند: آیا شما مسلمانید؟؟ این چه کاری است که با بدن یک مسلمان کردید؟!

🔻در پاسخ گفتند: تقصیر خودش بود...

روی سینه اش نوشته بود:

"خادم المهدی"

روی نگین انگشترش هم حک شده بود:

" یا فاطمة الزهرا"


صَلَّی الله عَلَیکُم یا أهل‌بیتِ النبوة


پی‌نوشت: خاطره منقول از ریاست قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء، سید احمد عبودتیان


منبه : کانال شهید در ایتا hojaji