جهت درخواست سایز اصلی با آیدی تلگرامی @khadem68 در ارتباط باشید.