۳۰ مطلب با موضوع «ولایــــــــــــــت فقیـــــــــــــه» ثبت شده است

 • يكشنبه, ۲۰ آبان ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

رهبــرم سید علی

 • شنبه, ۲۰ مرداد ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

سید خراسانی

 • سه شنبه, ۱۲ تیر ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۲ نظر
نمایش تصویر

حقوق بشر امریکایی

 • يكشنبه, ۱۳ خرداد ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

 • پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نقاشی دیجیتال امام خامنه ای

 • پنجشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

برجام بی فرجام

 • چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

برجام بی فرجام !!!

 • يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

پوستر امام خامنه ای

 • جمعه, ۱۴ ارديبهشت ۹۷
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۳ نظر
نمایش تصویر

کالای ایرانی

 • دوشنبه, ۱۴ اسفند ۹۶
 • خادم الشهید شرمنده شهدا
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

روز درختکاری