جهت درخواست سایز اصلی و سفارش طرح های دیگر با آیدی تلگرامی @khadem68 در ارتباط باشید.